Ponedjeljak, srijeda, četvrtak: 07:00-15:00
Utorak: 07:00-16:00
Petak:  07:00-14:00
   
Tel: 051/ 80 82 05  
Fax:051/ 80 87 08  
Klana centar
 

 
Prosinac 2011
Prosinac 2010
Lipanj 2010

 

 

 

 

Naslovnica


Pusni pondiljak, 07. 02. 2016.

Foto: SP


O B A V I J E S T

Ponedjeljak, 08. veljače 2016. godine započinju radovi na županijskoj cesti  prema Klani.
Radovi će se izvoditi na mjestu gdje se glavna (projektirana) trasa preklapa sa postojećem županijskom cestom (9+500,00 do 10+030,00).

Za vrijeme radova promet će se biti preusmjeren na paralelni put uz postojeću cestu te će se odvijati jednosmjerno uz regulaciju semaforima.

Vrijeme izvođenja radova: 3 mjeseca

Predviđeni završetak radova: svibanj 2016. godine

Izvođač: Hidroelektra niskogradnja d.d. Zagreb

Odgovorna osoba izvođača za održavanje prometne signalizacije: g. Dugandžija (091/4000 523)

Općina Klana


Ministarstvo zaštite okoliša i prirode putem Projekta integracije u EU Natura 2000 (NIP) u suradnji s konzorcijem AVALON Foundation, Nizozemska; ÖKL, Austrija i Ecologica, Hrvatska te Javna ustanova „Park prirode Učka“ u suradnji s LAG „Terra Liburna“ pozivaju Vas na radionicu pod nazivom:

“Kako ostvariti potpore za
poljoprivredno-okolišne mjere?”

Radionica će se održati u utorak 9. veljače 2016. , s početkom u 10 sati, u prostorijama LAG „Terra Liburna“, na adresi Rukavac 61, Matulji

Cilj radionice je upoznati potencijalne korisnike s poljoprivredno-okolišnim mjerama i potporama za ove mjere u okviru Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.
Potpore se dodjeljuju korisnicima koji provodeći poljoprivredne prakse korisne za prirodu i okoliš doprinose ublažavanju nepovoljnog učinka poljoprivrede na okoliš, te potiču bioraznolikost i očuvanje genetskih resursa značajnih za poljoprivredu.

Ovom prigodom LAG će predstaviti aktivnosti za izradu Lokalne razvojna strategije.

Molimo da svoje sudjelovanje potvrdite e-mailom na adresu info@pp-ucka.hr. ili pozivom na broj telefona 051/293-753, ili osobnim dolaskom u upravu Javne ustanove „Parka prirode Učka“ na adresi Liganj 42, Lovran, najkasnije do 5. veljače 2016.

Program radionica preuzmite ovdje


Zavrila je studenjska maškarana luda fešta

Brojni ljubitelji pusnih nemotarija zimsko maškarano druženje u Studeni nerijetko hvale kao jednu od najluđih takvih fešti u regiji.
Rečeno se i potvrdilo ove subote u Domu u Studeni, gdje su Maškare Studena održale još jedne pusne tance koji se pamte i kasnije nadugo i naširoko prepričavaju.

Novi list, 25. 01. 2016. A. P. Više...


Nakon devet godina i dalje samo ideja: Nema interesa za gradnju modernog skloništa za napuštene životinje u Klani

Na neobvezujući javni poziv Primorsko-goranske županije za iskazivanje interesa za izgradnju i gospodarsko korištenje objekata Centra za dobrobit životinja koji bi se trebao izgraditi na području Općine Klana (lokacija Dolina, iza asfaltne baze, površina 15 hektara op.a), a koji je objavljen u studenom prošle godine nije pristigla niti jedna valjana ponuda.

Novi list, 08. 01. 2016. Ljiljana Hlača Više...


Na temelju ĉlanka 83. Zakona o prostornom ureĊenju i gradnji („Narodne novine“ br. 76/07, 38/09, 90/11 i 50/12, 55/12, 80/13 i 78/15) te Zakljuĉka naĉelnika Općine Klana KLASA: 022-01/15-01/45, URBROJ: 2170-06-15-01-01 od 16. prosinca 2015. godine Jedinstveni upravni odjel Općine Klana objavljuje

PRETHODNU RASPRAVU
O NACRTU PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA
OPĆINE KLANA

Više...


Zajedničko kićenje bora

Brojni Klanjci i ove su godine u svom mjestu oživjeli pravi božični duh, zajedničkim druženjem i kićenjem jele ispred općinske zgrade u centru mjesta. Bila je to kulminacija cjelodnevnih dogadanja u organizaciji Multimedijalnog centra; Klana pod zajedničkim nazivom »Dječje predblagdansko druženje«. Polaznici Dječjeg vrtića Maza u crkvi sv. Jerolima održali su i prigodni božični koncert, koji je potom nastavljen i na druženju pred općinskom zgradom.

Novi list, 23. 12. 2015.Andrej Petrak Više...


Zatvaranje cijele slovenske granice je katastrofalno

Općinsko vijeće Klane izrazilo je protest i osudilo slovensku žilet-žicu koja se postavlja uzduž granice Hrvatske i Slovenije. Načelnik Klane Matija Laginja intenciju službene Slovenije da se cijela granica zatvori nazvao je katastrofalnom.

Novi list, 16. 12. 2015.Andrej Petrak Više...


Popravili cestu koja spaja, a bodljikava ograda opet razdvaja

Riječkom planinarskom savezu razumljiv je istup kolega iz PD-a Kamenjak, čiji su planinari odustali od izleta u Sloveniju dok se zajednička granica ograđuje žilet-žicom, ali predsjednik Damir Konestra napominje da, što se njega tiče, ništa ne može spriječiti druženje sa slovenskim prijateljima.

Novi list, 15. 12. 2015.Andrej Petrak Više...


Izrada lokalne razvojne strategije LAG-a “Terra Liburna”

J AV N I    P O Z I V

za prikupljanje projekata i projektnih ideja

Ukoliko imate projekte ili projektne ideje koje mogu doprinijeti ruralnom razvoju na području LAG-a “Terra liburna”, koji obuhvaća jedinice lokalne samouprave: Mošćenička Draga, Lovran, Opatija, Matulji, Kastav, Klana, Viškovo i Jelenje, a da su u skladu preporučenim ciljevima, prioritetima i mjerama ruralnog razvoja, molimo vas da ispunite obrazac u prilogu, kako bi isti postali dio Lokalne razvojne strategije (LRS) LAG-a za razdoblje 2014-2020, te kako bi za iste na taj način mogli osigurati financiranje iz Programa ruralnog razvoja RH.

OBRAZAC ZA PRIJAVU PROJEKATA I PROJEKTNIH IDEJA
za izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a “Terra liburna” 2014-2020


Nije bitna veličina, već osjećaj za zajedništvo

U sjedištu Općine Klana desetoro čelnih ljudi gradova i općina potpisalo je Sporazum o suradnji na izradi i provedbi strategije razvoja urbane aglomeracije Rijeka, čime je riječka aglomeracija postala prva takve vrste koja je ustrojena u Hrvatskoj.

Novi list, 28. 11. 2015. Damir Cupač Više...


Na temelju članka 13. stavka 3. - 5. Odluke o javnim priznanjima Primorskogoranske županije {"Službene novine" broj 36/14) Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada
Primorsko-goranske županije

Javni poziv pogledajte ovdje 

Odluku o javnim priznanjima pogledajte ovdje


Novi Zakon o udrugama

Preuzmite ovdje


O B A V I J E S T

Obavještavamo korisnike grobnih mjesta da se u trenutku smrti u obitelji obavezno jave u Općinu Klana radi upisivanja pokojnika u grobni očevidnik i u evidenciju umrlih osoba.

U slučaju smrti u bolnici, domu za starije osobe i sl. Općina Klana mora izdati potvrdu o posjedovanju grobnog mjesta, koja se izdaje bez naknade svakog radnog dana.

Također, korisnici grobnih mjesta prilikom renoviranja, podizanja ili bilo kakvih zahvata na nadgrobnim spomenicima moraju ishodovati odobrenje.

Za ishodovanje odobrenja potrebno je ispuniti zahtjev koji će dobiti u Općini i priložiti nacrt spomenika od izvođača radova kojeg sami odaberu.


 

 

Vi ste posjetitelj br.OBAVIJEST

OBavještavamo mještane općine klana da će baja za krupni otpad u prostoru vojarne biti dostupna za odlaganje isključivo petkom od 8,00 do 14,00 sati s obzirom da se u vojarnu nekontorlirano ulazi te su česte krađe, paleži, neprimjereno odlaganje otpada i slično

Općina Klana 

Informatički obrt SP Design - Klana