Ponedjeljak, srijeda, četvrtak: 07:00-15:00
Utorak: 07:00-16:00
Petak:  07:00-14:00
   
Tel: 051/ 80 82 05  
Fax:051/ 80 87 08  
Klana centar
 

 
Prosinac 2011
Prosinac 2010
Lipanj 2010

 

 

 

 

Naslovnica


Na temelju članka 13. stavka 3. - 5. Odluke o javnim priznanjima Primorskogoranske županije {"Službene novine" broj 36/14) Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada
Primorsko-goranske županije

Javni poziv pogledajte ovdje 

Odluku o javnim priznanjima pogledajte ovdje


O B A V I J E S T

OPĆINA KLANA obavještava sve roditelje i zakonske skrbnike djece predškolske dobi rođene do kraja 2014. godine te učenika prvog razreda osnovne škole da će se i ove godine u svrhu izrade popisa djece za dodjelu darova povodom Sv. Nikole
prikupljati potpisane izjave s osobnim podacima.

Obrazac izjave može se preuzeti u Multimedijalnom centru ili
www.klana.hr - ovdje i treba ga predati u Multimedijalni centar

do 15. studenog 2015.

Roditelji djece koja nemaju prebivalište u Općini Klana, a žele dovesti dijete na dodjelu poklona, mogu platiti poklon u vrijednosti
od 100,00 kn te će njihova djeca biti uvrštena na popis.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 808-301.

Sukladno članku 131., 132. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13 i 148/13), Jedinstveni upravni odjel Općine Klana objavljuje

J A V N I   P O Z I V

Općina Klana, Klana 33, 51217 Klana započinje sa postupkom evidentiranja nerazvrstanih cesta oznake SK 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 i 10 koje se nalaze u naselju Škalnica, u katastarskoj općini Škalnica. Ovim putem se obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene predmetne ceste o započinjanju postupka evidenitranja nerazvrstanih cesta.

Više...


Temeljem odredaba čl. 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ br. 125/11, 64/15), čl. 49. Statuta Općine Klana (Službene novine Primorsko goranske županije br. 18/13), članka 11. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (Službene novine Primorsko – goranske županije broj 20/98) i članka 4. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora (Službene novine Primorsko – goranske županije broj 20/98) te zaključka Općinskog načelnika od 24. listopada 2015. godine, Općinski načelnik raspisuje

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora prodavaonice u prizemlju na adresi Klana 32, Klana prikupljanjem pismenih ponuda

Više...


Klana izgubila polovicu proračunskih prihoda

Zbog porezne reforme i gubitka statusa brdsko-planinskog područja Općina Klana izgubila je polovicu svojih osnovnih proračunskih prihoda, upozorio je klanjski načelnik Matija Laginja na svečanoj sjednici Općinskog vijeća, upriličenoj u povodu proslave Rokove i Dana Općine.

Novi list, 17. 08. 2015. Andrej Petrak Više...


Pohod na Obruč 2015, rokovski zalazak sunca - Darko Raspor - Jačeć ml.Rokovsko vatrogasno natjecanje

Čak 290 sudionika okupljenih u 29 natjecateljskih ekipa okupilo se na 13. izdanju tradicionalnog Rokovskog natjecanja vatrogasne djece i mladeži, održanog u sklopu proslave Rokove, na igralištu NK Hana, u organizaciji DVD-a Klana.

Novi list, 17. 08. 2015. A. E. Više...


Novi Zakon o udrugama

Preuzmite ovdje


O B A V I J E S T

Obavještavamo korisnike grobnih mjesta da se u trenutku smrti u obitelji obavezno jave u Općinu Klana radi upisivanja pokojnika u grobni očevidnik i u evidenciju umrlih osoba.

U slučaju smrti u bolnici, domu za starije osobe i sl. Općina Klana mora izdati potvrdu o posjedovanju grobnog mjesta, koja se izdaje bez naknade svakog radnog dana.

Također, korisnici grobnih mjesta prilikom renoviranja, podizanja ili bilo kakvih zahvata na nadgrobnim spomenicima moraju ishodovati odobrenje.

Za ishodovanje odobrenja potrebno je ispuniti zahtjev koji će dobiti u Općini i priložiti nacrt spomenika od izvođača radova kojeg sami odaberu.


 

 

Vi ste posjetitelj br.OBAVIJEST

OBavještavamo mještane općine klana da će baja za krupni otpad u prostoru vojarne biti dostupna za odlaganje isključivo petkom od 8,00 do 14,00 sati s obzirom da se u vojarnu nekontorlirano ulazi te su česte krađe, paleži, neprimjereno odlaganje otpada i slično

Općina Klana 

Informatički obrt SP Design - Klana