Ponedjeljak, srijeda, četvrtak: 07:00-15:00
Utorak: 07:00-16:00
Petak:  07:00-14:00
   
Tel: 051/ 80 82 05  
Fax:051/ 80 87 08  
Klana centar
 

 
Prosinac 2011
Prosinac 2010
Lipanj 2010

 

 

 

 

 

Naslovnica

Na temelju članka 49. Statuta Općine Klana („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 18/13) i članka 13. Pravilnika Općine Klana za provedbu programa Poticanje korištenja OIE u obiteljskim kućama Zelena energija u mom domu te Zapisnika Povjerenstva za pregled i ocjenjivanje ponuda pristiglih na Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekta poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama „Zelena energija u mom domu“, općinski načelnik donosi

Z A K LJ U Č A K

o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika subvencije
podnositelja ponude na Javni natječaj za subvencioniranje projekata
„Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Općine Klana“

Više...


Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13) članka 21. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službene novine“ Primorsko-goranske županije 09/12) Načelnik Općine Klana objavljuje

N A T J E Č A J

ZA POVJERAVANJE KOMUNALNIH POSLOVA ODRŽAVANJA
NERAZVRSTANIH CESTA – ZIMSKA SLUŽBA
NA PODRUČJU OPĆINE KLANA

Natječajna dokumentacija


Klanjci (ipak) mogu preko Studene do Viškova i Rijeke

Stanovnici Klane ostali su najprije zbunjeni pa zatim i ogorčeni najavama Županijske uprave za ceste da će, zbog izgradnje dionice pristupne ceste za Centar za gospodarenje otpadom Marišćina u dužini od tri stotine metara, na čak mjesec dana biti u potpunosti blokiran promet Petrolejskom cestom prema Studeni i Klani.

Novi list, 11. 10. 2014, A. Petrak Više...


Tristo mještana Klane potpisalo HNS-ovu peticiju

HNS-ovci su jako zadovoljni dosadašnjim rezultatima potpisivanja peticije u Klani za očuvanje brdsko-planinskog statusa jedinica lokalne samouprave u Primorsko-goranskoj županiji, nakon uvođenja novog Zakona o regionalnom razvoju, koji prijeti lokalnim samoupravama oduzeti čak trećinu proračunskih prihoda.

Novi list, 11. 10. 2014, A. Petrak Više...


Na temelju članka 49. Statuta Općine Klana („Službene novine“ Primorsko–goranske županije broj 18/13), Općinski načelnik raspisuje

N A T J E Č A J

za sufinanciranje javnih potreba

Predmet natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa javnih potreba u predškolskom odgoju, obrazovanju, kulturi i zdravstvu, socijalnoj skrbi, sportu i tehničkoj kulturi općine Klana u 2015. godini.

Prijavnica .pdf Prijavnica .doc Natječaj


Neslužbena bodovna lista podnositelja
prijava za ugradnju sustava OIE

Više...


Obnova zemljišnih knjiga – najesen

Najveći klanjski projekt, katastarska izmjera i obnova zemljišnih knjiga, nakon višegodišnjeg čekanja, konačno će biti nastavljen ove jeseni, najavio je načelnik Matija Laginja na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Klane, u povodu Rokove.
    – Naš najveći projekt, o kojem se već godinama govori na svakoj svečanoj sjednici, konačno kreće dalje: najesen ili početkom zime bit će oformljene ekipe koje će krenuti u rad na terenu.

Novi list, 17. 08. 2014, A. Petrak Više...


12. rokovsko natjecanje vatrogasne djece i mladeži

Povodom blagdana Rokova, Dana Općine Klana, u Klani je 16. 08. 2014. godine održano 12. rokovsko natjecanje vatrogasne djece i mladeži u organizaciji Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Klana“. Na natjecanju je nastupilo ukupno 23 ekipe, iz 14 dobrovoljnih vatrogasnih društava, u kategorijama djeca 6-12 godina, žene i muški, te mladež 12-16 godina, žene i muški.

Andrea Medvedić Više...


Josipu Štembergeru posthumno nagrada za životno djelo

Nagradu za životno djelo Općine Klana postumno će dobiti Josip Štemberger za izuzetan doprinos u razvoju društvenih djelatnosti, dok će godišnja nagrada na svečanoj sjednici Općinskog vijeća u povodu Rokove u subotu biti uručena Albertu Valenčiću, za izuzetan doprinos u razvoju sportske i komunalne djelatnosti, odlučilo je Općinsko vijeće Klane.

Novi list, 13. 08. 2014, A. Petrak Više...


Općina Klana dana 30. srpnja 2014. godine raspisuje sljedeći

Javni natječaj
za provedbu programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća

Natječaj preuzmite ovdje

Pravilnik za provedbu Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća

Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća


Temeljem članka 48. Zakona o lokanoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01, 129/05, 109/07 i 125/08), članka 49. Statuta Općine Klana («Službene novine» Primorsko-goranske županije br. 18/13) i na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/14) donosi se

ZAKLJUČAK

o utvrđivanju Nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Klane za razdoblje 2014.-2019. za javni uvid

Više...

Nacrt plana gospodarenja otpadom Općine Klana za razdoblje 2014. - 2019. godine


 

 

Vi ste posjetitelj br.OBAVIJEST

OBavještavamo mještane općine klana da će baja za krupni otpad u prostoru vojarne biti dostupna za odlaganje isključivo petkom od 8,00 do 14,00 sati s obzirom da se u vojarnu nekontorlirano ulazi te su česte krađe, paleži, neprimjereno odlaganje otpada i slično

Općina Klana 

Informatički obrt SP Design - Klana