Ponedjeljak, srijeda, četvrtak: 07:00-15:00
Utorak: 07:00-16:00
Petak:  07:00-14:00
   
Tel: 051/ 80 82 05  
Fax:051/ 80 87 08  
Klana centar
 

 




Prosinac 2011
Prosinac 2010
Lipanj 2010

 

 

 

 

Naslovnica

Z A K LJ U Č A K

o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika subvencije podnositelja ponude na
Javni natječaj za subvencioniranje projekata
„Povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Klana“

Više


O B A V I J E S T

Obavještavamo korisnike grobnih mjesta da se u trenutku smrti u obitelji obavezno jave u Općinu Klana radi upisivanja pokojnika u grobni očevidnik i u evidenciju umrlih osoba.

U slučaju smrti u bolnici, domu za starije osobe i sl. Općina Klana mora izdati potvrdu o posjedovanju grobnog mjesta, koja se izdaje bez naknade svakog radnog dana.

Također, korisnici grobnih mjesta prilikom renoviranja, podizanja ili bilo kakvih zahvata na nadgrobnim spomenicima moraju ishodovati odobrenje.

Za ishodovanje odobrenja potrebno je ispuniti zahtjev koji će dobiti u Općini i priložiti nacrt spomenika od izvođača radova kojeg sami odaberu.


Poziv na radionicu

„Od projektne ideje do uspješne prijave na ESF natječaj“

U sklopu projekta “Priprema projekata i podrška ESF korisnicima” kojeg provodi WYG International, a čiji je glavni partner u projektu Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, obavještavamo Vas da će se u prosincu 2014. i siječnju 2015. godine održavati dvodnevne radionice za potencijalne prijavitelje za otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) objavljen pod ref. brojem 2.1.10 „Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju“.

Poziv na radionicu.pdf Dnevni red.pdf

Kvalitetno provođenje slobodnog vremena

Klanjcima je od svibnja ponovo dostupna teretana na prvom katu zgrade Vatrogasnog doma, koja je ondje djelovala duži niz godina. Napušten i zapušten prostor svrsi su priveli mladi Klanjci Mario Princ i Paolo Bilen, uz podršku Dobrovoljnog vatrogasnog društva Klana i Općine Klana.

Primorski Novi list, 30. 11. 2014. A. P. Više...


Objava biračima

Vlada Republike Hrvatske je dana 20. studenoga 2014. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske.

Za dan održavanja izbora određena je nedjelja 28. prosinca 2014. godine. Pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača u službi za opću upravu ureda državne uprave u županiji i Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, prema mjestu svog prebivališta, svakim radnim danom u radno vrijeme ureda, a u subotu 13. prosinca 2014. godine u vremenu od 8,00 do 14.00 sati.

Objava biračima.pdf Uvid u registar birača.pdf

Josipa Petričević predsjednica

Josipa Petričević izabrana je za predsjednicu novoosnovane podružnice HNS-a u Klani.
    – Svo svoje vrijeme, volju, energiju i entuzijazam posvetit ću dobrobiti mještana svih klanjskih mjesta. Puno je problema, kao i u svakoj sredini, a mi smo se odlučili uhvatiti posla i početi rješavati te probleme.

Novi list, 23. 11. 2014. A. P. Više...


Klanjci ljuti na ŽUC i HEP zbog opasne prometnice

Zatvaranjem Petrolejske ceste kod raskrižja za Studenu, zbog izgradnje pristupne ceste za ŽCGO Marišćina, Klanjci su prisiljeni do Viškova i Rijeke voziti prometnicom kroz Studenu, za koju i u Županijskoj upravi za ceste priznaju da ima »visok stupanj ugroženosti sigurnosti prometa«.

Novi list, 11. 11. 2014. Andrej Petrak Više...


Na temelju članka 10. i 11. Pravilnika Općine Klana za provedbu Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća Povjerenstvo za pregled i ocjenjivanje ponuda pristiglih na Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekta poticanja povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Klana donijelo je

NESLUŽBENU BODOVNU LISTU PODNOSITELJA PRIJAVA

Listu pogledajte ovdje


Na temelju članka 49. Statuta Općine Klana („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj 18/13) i članka 13. Pravilnika Općine Klana za provedbu programa Poticanje korištenja OIE u obiteljskim kućama Zelena energija u mom domu te Zapisnika Povjerenstva za pregled i ocjenjivanje ponuda pristiglih na Javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekta poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama „Zelena energija u mom domu“, općinski načelnik donosi

Z A K LJ U Č A K

o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika subvencije
podnositelja ponude na Javni natječaj za subvencioniranje projekata
„Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Općine Klana“

Više...


Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13) članka 21. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službene novine“ Primorsko-goranske županije 09/12) Načelnik Općine Klana objavljuje

N A T J E Č A J

ZA POVJERAVANJE KOMUNALNIH POSLOVA ODRŽAVANJA
NERAZVRSTANIH CESTA – ZIMSKA SLUŽBA
NA PODRUČJU OPĆINE KLANA

Natječajna dokumentacija


Klanjci (ipak) mogu preko Studene do Viškova i Rijeke

Stanovnici Klane ostali su najprije zbunjeni pa zatim i ogorčeni najavama Županijske uprave za ceste da će, zbog izgradnje dionice pristupne ceste za Centar za gospodarenje otpadom Marišćina u dužini od tri stotine metara, na čak mjesec dana biti u potpunosti blokiran promet Petrolejskom cestom prema Studeni i Klani.

Novi list, 11. 10. 2014, A. Petrak Više...


 

 





Vi ste posjetitelj br.



OBAVIJEST

OBavještavamo mještane općine klana da će baja za krupni otpad u prostoru vojarne biti dostupna za odlaganje isključivo petkom od 8,00 do 14,00 sati s obzirom da se u vojarnu nekontorlirano ulazi te su česte krađe, paleži, neprimjereno odlaganje otpada i slično

Općina Klana



 

Informatički obrt SP Design - Klana