Ponedjeljak, srijeda, četvrtak: 07:00-15:00
Utorak: 07:00-16:00
Petak:  07:00-14:00
   
Tel: 051/ 80 82 05  
Fax:051/ 80 87 08  
Klana centar
 

 
Prosinac 2011
Prosinac 2010
Lipanj 2010

 

 

 

 

Naslovnica

P O Z I V N I C A

Pozivamo Vas na predstavljanje knjige

Miljenko Mrvčić

STUDENO VA VRIME ŽIVJENJA
FILETA BAVDINIGA (1900. - 1976.)

Knjigu će predstaviti:

IVANA VLAŠE, GORAN MORAVČEK,
VEDRANA PIKOVIĆ I MILJENKO MRVČIĆ

Subota, 28. svibnja 2016. u 17 sati,

Studena, sala

Radujemo se vašem dolasku!


Povjesnica Klana podebljana za još jedan "teški libar"

KLANA Promocijom devetog izdanja Zbornika Društva za povjesnicu Klana u dupkom punoj klanjskoj vijećnici otvoren je 23. kulturno-znanstveni skup Dani dr. Matka Laginje. Predsjednik Povjesnice Ivan Šnajdar prisjetio se 15 tiskanih izdanja Društva, u kojima su svoj obol dala četiri akademika, 25 doktora znanosti i cijeli niz drugih stručnjaka različitog profila.

Nedjeljni Novi list, 09. 05., Andrej Petrak Više...


Stolica od stotinjak eura dovela u Klanu njemačkog milijardera

KLANA Iako u tišini, pa i u sjeni pompoznog posjeta turske političko-privredne delegacije u Zagrebu za koji nije poznato što nam je to u gospodarskom smislu donijelo, na hrvatskim se prostorima istih dana pojavila jedna od najkarizmatičnijih gospodarskih osoba Njemačke, kako je poznato najveće privredne sile na svijetu.

Nedjeljni Novi list, 08. 05., Edi Prodan Više...


Na temelju članka 85., 86., 87., 88. i 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13 i 78/15) Zaključka  Načelnika Općine Klana o utvrđivanju Prijedloga I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Klana (Klasa: 022-01/16-01/16, Urbroj: 2170-06-16-01-02 od 06. svibnja 2016. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Klana objavljuje

Odgodu javne rasprave

o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Klana

Više...


Povodom komemoracije va Studeni

Četiri maja četrdeset i četrte

Dok su bili Talijani tutu bilo je neč života va seli. Neč se je dilalo, trgovalo. Ma, kad su Njemci prišli, se je to ofermalo. Mladi muški su bili va partizani. Po jednimu spisku, kiga ti moren dat da vidiš, va to vrime je va partizani bilo okoli osandeset Studenjci i to va šumi, ne doma.
Druge muške, ča su bili vridni dilat, su Njemci pobrali va logore zajno na početku četrdeset i četrte. Na jeni lištri san pobrojiv da je va njemačkih logori bilo četrdeset i dva Studenjca.

Miljenko Mrvčić Više...


Na temelju članka 85., 86., 87., 88. i 90. Zakona o prostornom uređenju i gradnji
(„Narodne Novine“ br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13 i 78/15) i Zaključka
Načelnika Općine Klana o utvrđivanju Prijedloga I. Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Općine Klana (Klasa: 022-01/16-01/16, Urbroj: 2170-06-16-01-01 od 25. travnja
2016. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Klana objavljuje

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Klana

Više...


Otvoren pogon za proizvodnju masivnih stolova

KLANA Jučer je u Dl Klana na simboličan način otvorena linija za proizvod-nju masivnih stolova čime je ostvaren još jedan značajan gospodarski pomak, ne samo na razini klanjskog drvoprerađivača, nego i na nivou cjelokupnog gospodarstva Primorsko-goranske županije.

Novi list, 27. 04., Edi Prodan Više...


Temeljem odredaba čl. 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ br. 125/11, 64/15), čl. 49. Statuta Općine Klana (Službene novine Primorsko goranske županije br. 18/13), članka 11. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (Službene novine Primorsko – goranske županije broj 20/98) i članka 4. Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora (Službene novine Primorsko – goranske županije broj 20/98) te zaključka Općinskog načelnika od 25. ožujka 2016. godine, Općinski načelnik raspisuje

N A T J E Č A J

za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju na adresi Klana 244, Klana prikupljanjem pismenih ponuda

Natječaj je 14. 04. 2016. godine objavljen u Burzi

Više...


Potpisan Sporazum o suradnji turističkih zajednica riječkog
prstena

Osunčani Trsatski kaštel danas je okupio predstavnike turističkih zajednica Rijeke i Riječkog prstena, a povod za ovaj svečani susret bio je potpisivanje sporazuma o zajedničkoj suradnji. Nakon niza objedinjenih aktivnosti turističkih zajednica Riječkog prstena, zajednički je donesena odluka o formaliziranju i potpisivanju Sporazuma o zajedničkoj suradnji.

Priopćenje za javnost - press@visitrijeka.hr Više...


Na temelju članka 49. Statuta Općine Klana (Službene novine PGŽ 18/13) i Odluke o javnim priznanjima Općine Klana (Službene novine PGŽ, broj 44/10), raspisuje se:

JAVNI POZIV

za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja
Općine Klana

Više...


Novi Zakon o udrugama

Preuzmite ovdje


O B A V I J E S T

Obavještavamo korisnike grobnih mjesta da se u trenutku smrti u obitelji obavezno jave u Općinu Klana radi upisivanja pokojnika u grobni očevidnik i u evidenciju umrlih osoba.

U slučaju smrti u bolnici, domu za starije osobe i sl. Općina Klana mora izdati potvrdu o posjedovanju grobnog mjesta, koja se izdaje bez naknade svakog radnog dana.

Također, korisnici grobnih mjesta prilikom renoviranja, podizanja ili bilo kakvih zahvata na nadgrobnim spomenicima moraju ishodovati odobrenje.

Za ishodovanje odobrenja potrebno je ispuniti zahtjev koji će dobiti u Općini i priložiti nacrt spomenika od izvođača radova kojeg sami odaberu.


 

 

Vi ste posjetitelj br.OBAVIJEST

OBavještavamo mještane općine klana da će baja za krupni otpad u prostoru vojarne biti dostupna za odlaganje isključivo petkom od 8,00 do 14,00 sati s obzirom da se u vojarnu nekontorlirano ulazi te su česte krađe, paleži, neprimjereno odlaganje otpada i slično

Općina Klana 

Informatički obrt SP Design - Klana