Ponedjeljak, srijeda, četvrtak: 07:00-15:00
Utorak: 07:00-16:00
Petak:  07:00-14:00
   
Tel: 051/ 80 82 05  
Fax:051/ 80 87 08  
Klana centar
 

 
Prosinac 2011
Prosinac 2010
Lipanj 2010

 

 

 

 

Naslovnica

OBAVIJEST

Obavještavamo Vas da će prijenosni šalterski ured MUP – a dana 11.03.2015. godine (srijeda) uredovati u vremenu od 8,30 do 11,00 sati u prostoriji na adresi Klana 32, Klana (pored željezarije).

Općina Klana

 

Objavljeno 18. 12. 2014. Više


OTPIS DUGA

Općina Klana je potpisala Sporazum kojim je Vlada Republike Hrvatske utvrdila mjere za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima. Sukladno Sporazumu, građani čiji ukupan iznos duga, zaključno s danom 30. rujna 2014. i blokiranim računom duže od godine dana, iznosi najviše do 25.000,00 kuna prema vjerovnicima skupine A - državnim poduzećima i istovremeno najviše 10.000,00 kuna prema vjerovnicima skupine B - bankama, teleoperaterima, gradovima i ostalim vjerovnicima mogu pristupiti mjeri za otpis duga ili odgodu ovrhe. Kad se radi o dugu prema teleoperaterima, kumulativni dug prema svim vjerovnicima ( i skupine A i skupine B) ne smije biti veći od 10.000 kn da bi ušao u kriterij otpisa, odnosno odgode ovrhe. Početak mjere od 2. veljače 2015. godine!

Kriteriji za otpis duga.pdf Zahtjev za otpis duga.pdf


Pusni pondiljak2015

Foto: SP


Pusna nedilja 2015

Foto: SP


Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), članka 21. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službene novine“ Primorsko-goranske županije 09/12) Načelnik Općine Klana objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

ZA POVJERAVANJE KOMUNALNIH POSLOVA ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE PODRUČJU OPĆINE KLANA TEMELJEM PISANOG UGOVORA

Natječaj.pdf Troškovnik.xls

Objavljeno 15. siječnja 2015.

Klanjci plaćaju 350 kn za svaku česticu

Stanovnici Klane morat će Općini platiti 1.500 kuna kako bi mogli izaći na javnu raspravu, odnosno postupak izlaganja katastarske izmjere dijela katastarskih općina Breza, Klana, Lisac, Studena i Škalnica, koja će krenuti sljedeće godine. Za svaku katastarsku česticu koja će se izlagati, kad krene u postupak, plaćat će 350 kuna, dok će ih manje katastarske čestice do 50 četvornih metara stajati 150 kuna.

Novi list, 24. 12. 2014. A. P. Više...


R J E Š E N J E

O ODREĐIVANJU GLASAČKIH MJESTA U OPĆINI KLANA

Pročitajte ovdje


Fotomonografija za 35 lit zbora

Mješoviti pjevački zbor Matko Laginja održao je tradicionalni božićni koncert u crkvi sv. Jeronima u Klani, uz goste iz Ženske klape Rožice, školskog pjevačkog zbora Osnovne škole Klana i Ivanu Marčelja. Zbor ove godine obilježava 35 godina uspješnog rada, a tim je povodom u sklopu koncerta promovirana fotomonografija predsjednika zbora Antona Starčića »MLPZ Matko Laginja – 35 lit«, koja na 230 tvrdo ukoričenih stranica donosi oko četiri stotine fotografija i medijskih napisa o tri i pol desetljeća dugom djelovanju ovog klanjskog zbora.

Novi list, 21. 12. 2014. A. P. Više...


Klanjci okitili bor i družili se u parku

Brojni Klanjci i ove su godine oživjeli duh zajedništva i Božića zajedničkim kićenjem bora, postavljenog u parku ispred općinske zgrade. Obol kićenju klanjskog bora dali su učenici Osnovne škole »Klana« te mališani dječjeg vrtića »Maza«, koji su i izradili božične ukrase, kojima su svi prisutni Klanjci zdušno kitili bor.

.

Novi list, 19. 12. 2014. A. P. Više...


Močinić i Vargić u odgojnoj misiji

Vela nan je čast da ste danas s nami, i to nan je prišlo kot edan veli dar za Božić i Novo lito. Zato van od srca zahvaljujemo kaj ste prišli va našu školu aš ovo ni doživila ni ena generacija. Pozdravne riječi Juraja Štokoma, učenika trećeg razreda OŠ Klana upućene popularnim igračima HNK Rijeka Ivanu Močiniću i Ivanu Vargiću, zatim Borisu Milanoviću, zamjeniku voditelja škole nogometa istog kluba, kao i predstavnicima...

Novi list, 17. 12. 2014. A. P. Više...


Z A K LJ U Č A K

o utvrđivanju bodovne liste i odabiru korisnika subvencije podnositelja ponude na
Javni natječaj za subvencioniranje projekata
„Povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Klana“

Objavljeno 18. 12. 2014. Više


O B A V I J E S T

Obavještavamo korisnike grobnih mjesta da se u trenutku smrti u obitelji obavezno jave u Općinu Klana radi upisivanja pokojnika u grobni očevidnik i u evidenciju umrlih osoba.

U slučaju smrti u bolnici, domu za starije osobe i sl. Općina Klana mora izdati potvrdu o posjedovanju grobnog mjesta, koja se izdaje bez naknade svakog radnog dana.

Također, korisnici grobnih mjesta prilikom renoviranja, podizanja ili bilo kakvih zahvata na nadgrobnim spomenicima moraju ishodovati odobrenje.

Za ishodovanje odobrenja potrebno je ispuniti zahtjev koji će dobiti u Općini i priložiti nacrt spomenika od izvođača radova kojeg sami odaberu.


Kvalitetno provođenje slobodnog vremena

Klanjcima je od svibnja ponovo dostupna teretana na prvom katu zgrade Vatrogasnog doma, koja je ondje djelovala duži niz godina. Napušten i zapušten prostor svrsi su priveli mladi Klanjci Mario Princ i Paolo Bilen, uz podršku Dobrovoljnog vatrogasnog društva Klana i Općine Klana.

Primorski Novi list, 30. 11. 2014. A. P. Više...


Objava biračima

Vlada Republike Hrvatske je dana 20. studenoga 2014. godine donijela Odluku o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske.

Za dan održavanja izbora određena je nedjelja 28. prosinca 2014. godine. Pozivaju se birači da izvrše pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar birača u službi za opću upravu ureda državne uprave u županiji i Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, prema mjestu svog prebivališta, svakim radnim danom u radno vrijeme ureda, a u subotu 13. prosinca 2014. godine u vremenu od 8,00 do 14.00 sati.

Objava biračima.pdf Uvid u registar birača.pdf

Josipa Petričević predsjednica

Josipa Petričević izabrana je za predsjednicu novoosnovane podružnice HNS-a u Klani.
    – Svo svoje vrijeme, volju, energiju i entuzijazam posvetit ću dobrobiti mještana svih klanjskih mjesta. Puno je problema, kao i u svakoj sredini, a mi smo se odlučili uhvatiti posla i početi rješavati te probleme.

Novi list, 23. 11. 2014. A. P. Više...


 

 

Vi ste posjetitelj br.OBAVIJEST

OBavještavamo mještane općine klana da će baja za krupni otpad u prostoru vojarne biti dostupna za odlaganje isključivo petkom od 8,00 do 14,00 sati s obzirom da se u vojarnu nekontorlirano ulazi te su česte krađe, paleži, neprimjereno odlaganje otpada i slično

Općina Klana 

Informatički obrt SP Design - Klana