Menu

«
»

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine Klana te obavlja i druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom.

Ako zakonom ili drugim propisima nije jasno određeno nadležno tijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koji se odnose na utvrđivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni su poslovi i zadaće u nadležnosti Općinskog načelnika. Ukoliko se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.

Općinsko vijeće:

 • donosi Statut Općine Klana,
 • donosi Poslovnik o radu Općinskog vijeća,
 • donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Klana,
 • donosi proračun, izmjene i dopune proračuna i odluku o izvršenju proračuna odnosno odluku o izmjeni i dopuni proračuna,
 • usvaja godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 • donosi odluku o privremenom financiranju,
 • odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te raspolaganju ostalom imovinom Općine u visini pojedinačne vrijednosti veće od 70.000,00 kuna
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
 • donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja
 • osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu Klana,
 • odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama koje je osnovala općina ili koje su u većinskom vlasništvu Općine
 • daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 • donosi odluku o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu s Statutom, općim aktom i zakonom,
 • donosi odluku o raspisu lokalnog referenduma,
 • osniva radna tijela, bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
 • bira i razrješuje predsjednike i članove radnih tijela Općinskog vijeća,
 • odlučuje o pokroviteljstvu,
 • donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja te dodjeljuje javna priznanja,
 • imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
 • donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

 

Općinsko vijeće Općine Klana donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina vijećnika. Statut, proračun i godišnji obračun proračuna donose se većinom glasova svih članova Općinskog vijeća.

U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, športske ili druge manifestacije od značaja za Općinu Klana.

Općinsko vijeće Općine Klana broji 11 vijećnika, i to:

IGOR ISKRA, predsjednik                                        - Nezavisna lista
ANTONIJA ISKRA CORALLINI, vijećnik                   - PGS
MATIJA LAGINJA, vijećnik                                       - HDZ
LUKA MATIJAŠ, vijećnik                                          - SDP
INES CRISTINA MEDVEDIĆ JETERIĆ, vijećnik        - Nezavisna lista
HERMAN SUŠNIK, vijećnik                                       - HDZ
SILVIO ŠEBELJA, vijećnik                                        - HDZ
DUŠAN ŠTEMBERGER, vijećnik                              - PGS
VALTER ŠTEMBERGER, zamjenik predsjednika       - Nezavisna lista
SANDRA VALENČIĆ, vijećnik                                   - SDP
VALERIJA VALENČIĆ TURINA, vijećnik                   - Nezavisna ista

Bookmaker with best odds http://wbetting.co.uk review site.

Opće informacije

Glasnik Općine Klana

Općina Klana

KONTAKTI

Općina Klana,
Klana 33
51217 Klana
 
SLUŽBENICI

Trenutno Vrijeme

Oblačno

-1°C

Klana

Oblačno

Vlažnost: 53%

Vjetar: 12.87 km/h

 • 03 Sij 2019

  Djelomično oblačno 1°C -5°C

 • 04 Sij 2019

  Djelomično oblačno 0°C -5°C

Općina Klana koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo i pratio statistiku posjeta. Klikom na 'Slažem se' dajete nam dopuštenje postavljanja kolačića na Vaše računalo.
Saznajte više Slažem se