Menu

«
»

Javni natječaj za prodaju dijela k.č. 794/3, k.o. Klana, plato K1-1

˝Javni natječaj za prodaju dijela k.č. 794/3, k.o. Klana, plato K1-1˝ objavljen je u „Narodnim novinama“ broj 90, od 07. listopada 2016. godine:

 

Na temelju odredaba članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09150/11, 144/12, 19/13),

Više...
Bookmaker with best odds http://wbetting.co.uk review site.

Opće informacije

Glasnik Općine Klana

Općina Klana

KONTAKTI

Općina Klana,
Klana 33
51217 Klana
 
SLUŽBENICI

Trenutno vrijeme