Menu

«
»

      

 
I. Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
I. Izmjene i dopune programa odrzavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Izvješće načelnika I. polugodište 2016.
Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Klana
Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko - planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Općine Klana
Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Klana
Odluka o prihvaćanju izvješća načelnika za I. polugodište 2016. Godine 
Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje aktivnosti političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Klana 2016.
Odluka o skidanju statusa javnog dobra na k.č. 1633-1, k.o. Škalnica
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Klana 01.01.16-30.06.16
Priznanje-Iva Simčić
Zahvala BK Studena
Zahvala NK Klana
Službene Novine Općine Klana Br. 14

 

na vrh članka
Bookmaker with best odds http://wbetting.co.uk review site.

Opće informacije

Glasnik Općine Klana

Općina Klana

Trenutno vrijeme