Menu

«
»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2017.  
Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2017. Godinu           
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Klana za razdoblje od 01. Siječnja do 31. Prosinca 2016. Godine  
Izvješće o ostvarenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2016. Godinu  
Izvješće o ostvarenju programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2016. Godinu
Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na Strategiju razvoja Urbane aglomeracije Rijeka
Odluka o osnivanju Radne zone K1- proizvodno-poslovna zona “Klana”                     
Odluka o osnivanju Radne zone K1-1 - proizvodno-poslovna zona“Škalnica”                
Odluka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika u razdoblju od 01. srpnja do 31. prosinca 2016. Godine       
Odluka o stjecanju nekretnina                              
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Rekonstrukcija i opremanje Vatrogasnog Doma Klana“    
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU-6 K5 - POSLOVNA ZONA "KLANA-PILANA"                     
Odluka o osnivanju Radne zone K1-4 - proizvodno-poslovna zona“Kunfin”       
 

      

 
 
I. Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
I. Izmjene i dopune programa odrzavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
Izvješće načelnika I. polugodište 2016.
Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Klana
Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko - planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnog projekta od interesa za razvoj Općine Klana
Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Klana
Odluka o prihvaćanju izvješća načelnika za I. polugodište 2016. Godine 
Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje aktivnosti političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Klana 2016.
Odluka o skidanju statusa javnog dobra na k.č. 1633-1, k.o. Škalnica
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Klana 01.01.16-30.06.16
Priznanje-Iva Simčić
Zahvala BK Studena
Zahvala NK Klana
 
ARHIVA
Službene Novine Općine Klana Br. 14

 

na vrh članka
Bookmaker with best odds http://wbetting.co.uk review site.

Opće informacije

Glasnik Općine Klana

Općina Klana

Trenutno Vrijeme

Breezy

11°C

Klana

Breezy

Vlažnost: 83%

Vjetar: 40.23 km/h

  • 14 Pro 2017

    Rain 11°C 4°C

  • 15 Pro 2017

    Pljusak 13°C 6°C