Menu

«
»

NAJAVA XIX. SJEDNICE OPĆINSKO VIJEĆA OPĆINE KLANA

Na temelju članka 15. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Klana („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 42/13, „Službene novine Općine Klana“ 59/21), saziva se XIX. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KLANA koja će se održati u ČETVRTAK, 07. PROSINCA 2023. GODINE U OPĆINI KLANA (PRIZEMNO) S POČETKOM U 18.00 SATI
Dnevni red te sve pripadajuće odluke u PDF formatu preuzmite klikom na njih:
2. Proračun za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu
- Obrazloženje Proračuna za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu – materijali dostavljeni 15. studenog 2023. godine putem kurira, elektronski u Oblak i putem web stranice https://www.klana.hr/index.php/proracun/item/966-prijedlog-proracuna-za-2024-godinu-i-projekcije-za-2025-i-2026-godinu
3. Odluka o izvršavanju Proračuna za 2024. godinu – materijal dostavljen 15. studenog 2023. godine putem kurira, elektronski u Oblak i putem web stranice https://www.klana.hr/index.php/proracun/item/966-prijedlog-proracuna-za-2024-godinu-i-projekcije-za-2025-i-2026-godinu
4. Program građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
5. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
6. Program korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2024. godinu
7. Program javnih potreba u sportu za 2024. godinu
8. Program javnih potreba u kulturi za 2024. godinu
9. Odluka o financiranju produženog boravka u osnovnoj školi „Klana“ u školskoj 2023./2024. godini
10. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u  Općinskom vijeću Općine Klana za 2024. god.
11. Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Klana
12. Odluka o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka i ostalih kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
13. Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Klana
14. Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja N1 – Klana
15. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Breza N8 - UPU 14
16. Zaključak o imenovanju mrtvozornika na području Općine Klana
 
 
na vrh članka

Opći uvjeti i cjenici komunalnih usluga

KD AUTOTROLEJ d.o.o.
 
KD Čistoća d.o.o.
 
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.
 
(klikom na naziv doći ćete do potrebnih informacija)

Opće informacije

Glasnik Općine Klana

Općina Klana

KONTAKTI

Općina Klana,
Klana 33
51217 Klana
 
SLUŽBENICI

Trenutno vrijeme

KLANA
Općina Klana koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo i pratio statistiku posjeta. Klikom na 'Slažem se' dajete nam dopuštenje postavljanja kolačića na Vaše računalo.
Saznajte više Slažem se