Menu

«
»

Javni poziv za sufinanciranje javnih potreba u kulturi i ostalim djelatnostima u Općini Klana u 2023. godini

Općina Klana dana 3. siječnja 2023. objavljuje Javni poziv za sufinanciranje javnih potreba u kulturi i ostalim djelatnostima u Općini Klana u 2023. godini.

U prosincu 2021. godine Općinsko vijeće donijelo je pravilnik (Pravilnik o financiranju javnih potreba odnosno o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Općine Klana (Službene novine Općine Klana broj 65/21) temeljem kojega se financijska sredstva udrugama, klubovima... mogu dodjeljivati samo putem javnog natječaja ili poziva. 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave odnosno do 2. veljače 2023. 

U nastavku klikom na naslov dokumenta možete preuzeti tekst Javnog poziva, Upute za prijavitelje i obavezne obrasce i izjave.

Javni poziv za sufinanciranje javnih potreba u kulturi i ostalim djelatnostima u Općini Klana u 2023. godini

Upute za prijavitelje (kultura)

Obrazac opisa projekta/programa

Obrazac proračuna projekta/programa

Izjava o istinitosti podataka

Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Izjava o partnerstvu

na vrh članka

Opći uvjeti i cjenici komunalnih usluga

KD AUTOTROLEJ d.o.o.
 
KD Čistoća d.o.o.
 
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.
 
(klikom na naziv doći ćete do potrebnih informacija)

Opće informacije

Glasnik Općine Klana

Općina Klana

Trenutno vrijeme

KLANA
Općina Klana koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo i pratio statistiku posjeta. Klikom na 'Slažem se' dajete nam dopuštenje postavljanja kolačića na Vaše računalo.
Saznajte više Slažem se