Menu

«
»

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu „Ruke pomažu – faza 3“

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-24-19 od 08. veljače 2024. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Ruke pomažu – faza 3„ kodni broj: SF.3.4.11.01.0093 od 01. ožujka 2024. godine koji se financira iz Europskog socijalnog fonda plus u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. te članka 48. Statuta Općine Klana („Službene novine Općine Klana“ 30/18, 47/20, 58/21, 74/22), Općinska načelnica Općine Klana objavljuje

Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu „Ruke pomažu – faza 3“

Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti odnosno o mogućnosti sudjelovanja u projektu „Ruke pomažu – faza 3“ temeljem kojega će se pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu.

Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu za osobe starije od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom uključuje:

  • - Organiziranje prehrane (pomoć kod pripreme obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili
  • - Obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrijeva, i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
  • - Održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.) i/ili
  • - Zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu pružat će se 30 mjeseci za ukupno 36 starijih osoba od 65 godina / odraslih osoba s invaliditetom s područja općine Klana. Planirani početak pružanja usluge kraj srpnja/početak kolovoza 2024. god.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI ZA SUDIONIKE PROJEKTA

Na Javni poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti osobe starije od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom koje imaju prebivalište na području općine Klana te koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

Osobe starije od 65 godina:

-koje žive u samačkom ili dvočlanom domaćinstvu, te koji žive u višečlanom domaćinstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljanih skupina ovog poziva čiji mjesečni prihodi:

* za samačko kućanstvo ne prelaze iznos 120% prosječne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (1.023,71 eura – podaci za travanj)

* za dvočlano kućanstvo ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža za mjesecu travnju 2024. godine budući da HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (1.455,53 eura – podaci za travanj)

 * za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (2.559,27 eur – podaci za travanj) te koji istovremeno ne koristi sljedeće usluge - usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

Odrasle osobe s invaliditetom:

-koje žive u samačkom ili dvočlanom domaćinstvu, te koji žive u višečlanom domaćinstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljanih skupina ovog poziva

-koji imaju utvrđen 3. ili 4. stupanj invaliditeta - oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja

-koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge - usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent

-čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Napomena:

Općina Klana izvršit će provjeru svakog korisnika da ne koristi neku od sljedećih usluga – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, organiziranog stanovanja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent pri Hrvatskom zavodu za socijalni rad.

DOKAZNA DOKUMENTACIJA

Prilikom prijave na Javni poziv zainteresirani sudionici, pripadnici ciljanih skupina moraju dostaviti niže navedenu dokaznu dokumentaciju i to kako slijedi:

Osobe starije od 65 godina moraju dostaviti:

1. Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu,

2. Izjavu o broju članova kućanstva,

3. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika

4.Potvrda o visini dohotka i primitaka od Porezne uprave za mjesec koji prethodi uključivanju u projekt za svakog člana kućanstva

Odrasle osobe s invaliditetom moraju dostaviti:

1. Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu,

2. Izjavu o broju članova kućanstva,

3. Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnost

Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu te obrazac Izjave o broju članova kućanstva koje trebaju dostaviti osobe starije od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom sastavni su dio ovog poziva te je iste moguće preuzeti putem navedenog linka ili osobno u pisarnici Općine Klana na adresi Klana 33, 51217 Klana.

Napomena: Ukoliko zainteresirani sudionik, pripadnik jedne od gore navedene ciljane skupine živi u višečlanom   kućanstvu obvezan je prilikom podnošenja prijave dostaviti i preslike osobnih iskaznica, putovnica ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojih je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob ostalih članova zajedničkog kućanstva i/ili potvrde o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osobe zajedničkog kućanstva imaju oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti.

Podatak o prosječnoj starosnoj mirovini za 40 i više godina mirovinskog staža dostupan je na mrežnoj stranici HZMO https://www.mirovinsko.hr/hr/2024-3313/3313 (2024. | Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje). U Izvješću „Pregled osnovnih podataka o stanju u sustavu mirovinskog osiguranja“, relevantan podatak nalazi se u stupcu „Prosječna neto mirovina u eurima“, u retku

„Prosječna starosna mirovina prema ZOMO s mirovinskim stažem od 40 i više godina“ (u dijelu tablice bez međunarodnih ugovora).

NAČIN PRIJAVE

Prijave na Javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se kontinuirano tijekom razdoblja provedbe projekta odnosno do popunjenosti planiranog broja korisnika (36 korisnika).

Prijavu s gore navedenom dokumentacijom moguće je podnijeti:

Osobno, predajom u pisarnicu Općine Klana, na adresi Klana 33, 51217 Klana ili

Poštom, preporučenom pošiljkom, na adresu: Općina Klana, Klana 33, 51217 Klana (s naznakom „Ruke pomažu-faza 3 – korisnici“) ili

E-mailom na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

INFORMACIJE I KONTAKT

U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenje možete nas kontaktirati na 051 808 205 ili mailom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Javni poziv

Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu

Obrazac izjave o članovima zajedničkog kućanstva

na vrh članka

Opći uvjeti i cjenici komunalnih usluga

KD AUTOTROLEJ d.o.o.
 
KD Čistoća d.o.o.
 
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.
 
(klikom na naziv doći ćete do potrebnih informacija)

Opće informacije

Glasnik Općine Klana

Općina Klana

Trenutno vrijeme

KLANA
Općina Klana koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo i pratio statistiku posjeta. Klikom na 'Slažem se' dajete nam dopuštenje postavljanja kolačića na Vaše računalo.
Saznajte više Slažem se