Menu

«
»

JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Klana

Na temelju odredaba Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Statuta Općine Klana

(«Službene novine Općine Klana“ broj 30/18, 47/20, 74/22), te Odluke načelnice KLASA: 406-01/22-01/32, UR.BROJ: 2170-21-1 od 30. rujna 2022. godine, raspisuje se sljedeći JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Klana

Tekst natječaja preuzmite klikom OVDJE

Natječaj je objavljen u Burzi   25. listopada 2022. godine.

Rok za predaju ponude ističe 10 dana od dana objave u javnom glasilu, dakle  03. studenog  2022. godine.
na vrh članka

Opći uvjeti i cjenici komunalnih usluga

KD AUTOTROLEJ d.o.o.
 
KD Čistoća d.o.o.
 
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.
 
(klikom na naziv doći ćete do potrebnih informacija)

Opće informacije

Glasnik Općine Klana

Općina Klana

KONTAKTI

Općina Klana,
Klana 33
51217 Klana
 
SLUŽBENICI

Trenutno vrijeme

KLANA
Općina Klana koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo i pratio statistiku posjeta. Klikom na 'Slažem se' dajete nam dopuštenje postavljanja kolačića na Vaše računalo.
Saznajte više Slažem se