Menu

«
»

Novija povijest Općine Klana

novija povijest opcine

Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (N. N.  90/92), Općina Klana postaje samostalnom jedinicom lokalne samouprave u sastavu Primorsko-goranske županije. Sjedište Općine Klana je u Klani, na adresi Klana 33, Dan Općine Klana je 16. kolovoza, kada se ujedno održava i vjerski blagdan Rokova.
Općina Klana ima grb, zastavu i svečanu zastavu. Grbom i zastavom predstavlja se Općina Klana i pripadnost Općini Klana.

Grb Općine Klana sastoji se od četvrtastog štita s plavim poljem u kojemu se nalazi srebrno-bijelo sidro.Zastava Općine Klana je zelene boje, a središte zastave (na sjecištu dijagonala) resi grb Općine Klana obrubljen zlatno-žutom trakom.

Općina Klana je svojim prvim statutom, donijetim 29. listopada 1993. godine utvrdila da Općinsko vijeće Općine Klana broji 16 članova, a Općinsko poglavarstvo pet članova i te su odredbe važile u prvom i drugom mandatnom razdoblju od 1993. - 1997 i 1997. - 2001. godine.
U mandatnom razdoblju od 2001. do 2005. godine u općinama do 3.000 stanovnika je biran samo predsjednik Općinskog vijeća, a vijeće je obavljalo poslove izvršnog tijela. Sukladno Zakonu i Statutu u tom mandatnom razdoblju, Općinsko vijeće Općine Klana je brojilo 9 članova.
Na početku mandatnog razdoblja 2005. - 2009. vrijedili su isti zakonski propisi, tj. postojalo je samo Općinsko vijeće Općine Klana od 9 članova. Sukladno izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 129/05), u općinama do 3.000 stanovnika su ponovno uvedeni općinsko poglavarstvo i načelnik općine. I u Općini Klana je uz Vijeće 1. ožujka 2006. godine ponovno izabran općinski načelnik te dva člana općinskog poglavarstva. Poglavarstvo je time imalo ukupno tri člana.
I u mandatnom razdoblju od 2009. - 2013. godine Općinsko vijeće Općine Klana ima također 9 članova, ali više nema Općinskog poglavarstva, s obzirom da su na izborima održanim 17., odnosno 31. svibnja 2010. godine birani samo načelnik i njegov zamjenik, i to prvi put neposrednim izborom.

Predsjednici i općinski načelnici prema mandatnim razdobljima

U razdoblju od osnutka Općine Klana (1993.) do danas, predsjednici Općinskog vijeća i općinski načelnici bili su:

Mandatno razdoblje 1993. - 1997.

    Predsjednik vijeća: Herman Sušnik
    Općinski načelnik: Boris Gržinčić

Mandatno razdoblje 1997. - 2001.

    Predsjednik vijeća: Branko Mrvčić
    Općinski načelnik: Anton Starčić

Mandatno razdoblje 2001. - 2005.

    Predsjednik vijeća: Ivan Šajdar

Napomena: U općinama do 3. 000 stanovnika Općinsko je vijeće obavljalo i poslove koji su zakoom i drugim propisima dani u nadležnost općinskog poglavarstva.

Mandatno razdoblje 2005. - 2009.

    Predsjednik vijeća: Ivan Šnajdar
    Predsjednik vijeća: Slavko Gauš
    Općinski načelnik: Ivan Šnajdar

Napomena: Sukladno izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 129/05), u općinama do 3. 000 stanovnika ponovno su uvedeni općinsko poglavarstvo i načelnik općine.

Mandatno razdoblje 2009. -2013.

    Predsjednik vijeća: Dorijan Valenčić
    Općinski načelnik: Matija Laginja

Opći uvjeti i cjenici komunalnih usluga

KD AUTOTROLEJ d.o.o.
 
KD Čistoća d.o.o.
 
KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.
 
(klikom na naziv doći ćete do potrebnih informacija)

Opće informacije

Glasnik Općine Klana

Općina Klana

KONTAKTI

Općina Klana,
Klana 33
51217 Klana
 
SLUŽBENICI

Trenutno vrijeme

KLANA
Općina Klana koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo i pratio statistiku posjeta. Klikom na 'Slažem se' dajete nam dopuštenje postavljanja kolačića na Vaše računalo.
Saznajte više Slažem se